Momskompensasjon 2017

Det ble en rekordstor utbetaling av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2017.

Totalt fikk norsk idrett tilført 487 millioner kroner basert på regnskapstallene fra 2016. Av alle idrettslagene fikk 5521 av disse hele 353 millioner kroner i kompensasjon. Dette er ca. 5 millioner kroner mer enn de fikk i fjor.

Av den totale andelen til idrettslagene fikk 34 norske judoklubber (særidrettsklubber) utbetalt 637 579 kroner.

Ippon Judoklubb; 108 590,-
Levanger Judoklubb; 54 410,-
Stavanger Judoklubb; 44 381,-
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb; 42 808,-
Sandnes Judoklubb; 41 280,-
Larvik Judoklubb; 38 802,-
Trondheim Judokwai; 31 544,-
Judo Klubb Stord; 25 329,-
Fredrikstad Kampsportklub; 24 478,-
Bodø Judo Club; 23 136,-
BK Judo; 22 942,-
Asker Judoklubb; 19 338,-
Nesodden Judoklubb; 17 145,-
Sandefjord Judoklubb; 16 617,-
Oslo Judo Klubb; 14 664,-
Nidaros Judoklubb; 13 104,-
Sola Judoklubb; 12 530,-
Namsos Judo Club; 9 910,-
Slemdal Judoklubb; 7 733,-
Gausel Judoklubb; 8 177,-
Go Dai Judo Club; 8 162,-
Romerike Judoklubb; 6 500,-
Ringerike Judoklubb; 6 428,-
Kano Judoklubb Mysen; 5 248,-
Kristiansand Judo; 4 943,-
Drammen Judo Club; 4 891,-
Hamar Judoklubb; 4 069,-
Lier Judoklubb; 3 601,-
Kinsa Judoklubb; 3 510,-
Ålesund Judoklubb; 3 357,-
Talvik Judo; 3 021,-
Budosør; 2 630,-
Volda Judoklubb; 2 650,-
Kragerø Judoklubb; 1 651,-
Totalt kr. 637 679,-.

I tillegg fikk Norges Judoforbund tildelt 360 471 kroner i mva-kompensasjon.

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018
Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2018.
Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad.

Les mer informasjon om ordningen med momskompensasjonen.

94 Views0
Lokale aktivitetsmidler

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber over 1.000.000,- i 2015! Og det ligger enda mer i potten for 2016.

Totalt var det 295 mill. til fordeling i 2015. Norske Judoklubber klarte som nevnt å få 1. mill.* kroner. Det er en formidabel økning fra 2014 hvor det ble rundt 700.000,-. Omtrent alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Øverst på lista er Ippon JK og Sandnes JK som begge fikk tildelt ca. 83.500,- i LAM, mens Budosør fikk 1.000,- (som er minstebeløpet for tilskuddet til idrettslag).

Lokale aktivitetsmidler

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Det er idrettsråd i nesten alle norske kommuner. Finn ditt idrettsråd på idrett.no.

Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.
For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (tidligere idrettsregistreringen). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Lokale aktivitetsmidler

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingsmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

For 2016 er det totalt kr. 315.845.425,- til fordeling! Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2015. Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd for å sikre midler! Alle idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom har rett til å få utdelt aktivitetsmidler.

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

76 Views0
Aktivitetstilskudd 2016

Søknadsordningen for organisasjonledd under NJF videreføres i 2016. I henhold til strategidokumentet 2014-17 har vi valgt å vektlegge grupper som er underrepresentert i norsk judo og/eller har stort frafall.

Prosjekter for jenter støttes av tilskuddsordningen. FOTO: Sunniva Wannebo Kui
Prosjekter for jenter støttes av tilskuddsordningen. FOTO: Sunniva Wannebo Kui

Det er mulig å søke om tilskudd til aktivitet for følgende målgrupper:

1. Ungdom (13-19 år)
2. Rekruttering
3. Jenter
4. Utøvere med funksjonsnedsettelse

Søknadsprosedyrene og retningslinjer for 2016 ligger tilgjengelig her.

Prosjektene det søkes midler om må ha som mål å rekruttere eller beholde medlemmer. Typiske aktiviteter kan være konsepter for nybegynnerkurs, lokale/regionale treningssamlinger og alternative trenings- og konkurranseaktiviteter.

Vi vil prioritere klubber utvikler konsepter som har overføringsverdi og som kan deles med NJF og andre klubber slik at flere kan dra nytte av erfaringer som høstes. Det gis kun midler til aktiviteter som foregår i Norge.

Stine Lastein,
Fagsjef

95 Views0
Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger

Det populære flyktningfondet til NIF har åpnet igjen. I tillegg skal UDI fordele midler til aktivitet for barn på asylmottak.

Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger
Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger

NIFs flyktningfond åpnet i lørdag under Ungdoms-OL. Nye midler er kommet til fra Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet og IOC. Nå kan igjen idrettslag søke om midler inntil kr 25 000 kr for aktivitet på mottak eller inkludering av bosatte flyktninger i idrettslaget. Over 3 millioner kroner skal fordeles og det kan søkes om midler til følgende kategorier:

  • Aktivitet på mottak
  • EMA –mottak (enslige, mindreårige asylsøkere)
  • Inkludering i idrettslag

Judoklubber som ønsker å være med på dette tiltaket oppfordres til å søke. Mer informasjon om tidligere erfaringer og søknadsprosedyrer finnes her. Søknadsfrist er 13. mars.

I tillegg skal UDI skal fordele inntil 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak i 2016. Frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører kan søke om midler direkte her. Søknadsfrist her er 1. mars.

Ta kontakt med Fagsjefen eller Radineh Omrani (NIF) for mer informasjon.

72 Views0
Lokale aktivitetsmidler 2014

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber over 700.000,- i 2014!

Totalt var det 210 mill. til fordeling i 2014. Norske Judoklubber klarte å få ca 720.000,-* kroner i 2014, noe som er en økning på over 100.000,- fra 2013.

Alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Fra Lier JK med kr. 95.151,- til Budosør med kr. 1.000,-

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest!
Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Det er idrettsråd i nesten alle norske kommuner. Finn ditt idrettsråd på idrett.no
Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført idrettsregistreringen. Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra idrettsregistreringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Idrettsregistreringen, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd! Noen steder begynner fordelingen av LAM 2015 allerede i mai måned!

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

58 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier