Norges Judoforbund oppfordrer alle medlemsklubber til å gjøre seg kjent med, og følge idrettens retningslinjer for publisering av bilder og film.

Norges Idrettsforbund (NIF) har utarbeidet noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

Norges Idrettsforbundets retningslinjer

Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes (se nederst på siden). Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider.

dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier