238 Views

I høst har det blitt avholdt trener 1-kurs i Tromsø, nærmere bestemt i lokalene til TSI judo. Det var 8 deltakere på kurset, alle fra TSI og Anne-Grethe Hermansen fra samme klubb var instruktør.

Rosalie Evans, 6. dan, holder førstehjelpskurs for deltakerne. FOTO: Anne-Grethe Hermansen

Første helg ble det holdt intensivkurs for nybegynnere parallelt, slik at trenerinstruktørene både fikk observere intensiv nybegynnertrening og bli kjent med de nye klubbkameratene. Instruktør for nybegynnerne var Rosalie Evans, 6. dan.

Evans, som også er lege, kom tilbake helg to og holdt førstehjelpskurs. Mesteparten av tida ble brukt på mattene til både teknikktrening og instruktørtrening.

Nå følges trenerinstruktørene opp av hovedtrener Ida Ruiken, 3. dan slik at alle avholder sine treninger og kan bli godkjente trenere.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier